Program CAT - jak obniżyć cenę za tłumaczenie_tłumaczenia techniczne_Slavis

Program CAT-jak obniżyć cenę za tłumaczenie

Program CAT – czym są tłumaczenia wspomagane komputerowo (Computer Aided Translations) i jak można na tym skorzystać.

Cat Toolsy („Cat tool” to po polsku „program cat” lub „narzędzie cat”) takie jak SDL Trados Studio czy Star Transit, są systemami działającymi w oparciu o pamięć tłumaczeniową (ang. translation memory).

Ich zadaniem jest optymalizacja procesu tłumaczenia, przez co czas potrzebny na tłumaczenie jest krótszy, a praca tłumacza mniej wyczerpująca.

To nie chodzi o tłumaczenia wykonane automatycznym translatorem online. Program CAT jest narzędziem wspomagającym tłumacza a nie zastępującym go.

Sprawdź, dlaczego warto pytać biuro tłumaczeń, czy używa programów CAT, ile możesz na tym zaoszczędzić i przy tym zapewnić doskonałą spójność i jakość tłumaczenia.

Program CAT, tłumaczenie wspomagane komputerowo – pamięć tłumaczeniowa ™ oraz segmenty

Programy CAT analizują tekst, dzieląc go według określonych kryteriów na fragmenty zwane segmentami. Każdy segment odpowiada zazwyczaj poszczególnemu zdaniu lub akapitowi.

Podczas tłumaczenia system gromadzi przetłumaczone segmenty w pamięci tłumaczeniowej w pasujących do siebie parach: tekst źródłowy i jego tłumaczenie.

Analiza – powtórzenia, fuzzy i 100% matche

Dzięki analizie widać, ile tekstu należy przetłumaczyć od momentu rozpoczęcia tłumaczenia właściwego. W trakcie analizy tekst jest dzielony na segmenty, które są porównywane z segmentami zgromadzonymi w pamięci tłumaczeniowej. Można wyszczególnić cztery rodzaje segmentów:

 • Powtórzenia
 • Fuzzy
 • 100% matche
 • No matche

No matche to segmenty, które nie posiadają swoich odpowiedników w pamięci tłumaczeniowej. Fuzzy to segmenty, których struktura przypomina segmenty zgromadzone w pamięci tłumaczeniowej. 100% (Exact) matche to segmenty, które są takie same jak te zgromadzone w pamięci tłumaczeniowej.

Powtórzenia to segmenty, które wielokrotnie pojawiają się w tekście. Jeśli dokument zawiera na przykład pięć nowych ale identycznych zdań, analiza pokaże jeden segment no match i cztery segmenty z powtórzeniami.

Powtórzenia są uznawane za 100% matche, gdyż po pierwszym pojawieniu się w tekście tłumaczenie jest już zapisane w pamięci tłumaczeniowej. W rezultacie kolejne wystąpienia są tłumaczone automatycznie przy wykorzystaniu tłumaczenia pierwszego wystąpienia, które zostało wcześniej zgromadzone w pamięci tłumaczeniowej.

Tłumaczenie z wykorzystaniem programów CAT

Podczas tłumaczenia system sprawdza, czy te same lub podobne segmenty nie zostały już przetłumaczone i zapisane w pamięci tłumaczeniowej.

Jeśli takie same lub podobne segmenty pojawiają się w pamięci tłumaczeniowej, oprogramowanie automatycznie zaproponuje tłumaczenie. Program informuje również o tym, czy zgromadzony segment jest: identyczny (100% match) z / lub podobny (fuzzy) do tłumaczonego segmentu.

Program CAT – korzyści płynące z używania tego typu narzędzi

Największe zalety wynikające z używania narzędzi CAT pojawiają się podczas tłumaczenia tekstu dokumentów, które:

 • zawierają powtarzające się fragmenty tekstu,
 • są nowymi wersjami wcześniej przetłumaczonych dokumentów,
 • Zawierają wiele podobnych informacji.

W obu przypadkach znaczna część tłumaczenia pochodzi z pamięci tłumaczeniowej. Oznacza to, że tekst można przetłumaczyć bardzo szybko (system rozpoznaje i tłumaczy go automatycznie) przy minimalnym wkładzie tłumacza, którego najważniejszym zadaniem jest weryfikacja zaproponowanego tłumaczenia z danym segmentem.

 

Sprawdź opinie naszych klientów. Dowiedz się co myślą klienci, którzy zamówili tłumaczenie, korektę lub zwykłe DTP. Nie decyduj pochopnie!

 

Działanie programów wspomagających tłumaczenie (w skrócie – narzędzia CAT) jest podobne: w trakcie tłumaczenia system porównuje wybrany segment z już przetłumaczonymi segmentami. Pośród wielu narzędzi CAT, wydajność tego procesu jest podobna.

Czym się zatem różnią? Między innymi:

 • zakresem dodatkowych funkcji,
 • ilością obsługiwanych formatów,
 • wygodą pracy.

Dodatkowe funkcje

Obecne wersje SDL Trados 2015 oraz Star Transit XV/Next są zaawansowanymi narzędziami. W przeciwieństwie do mechanizmów wspomagających tłumaczenie oferują wiele dodatkowych funkcji.

Najważniejsza z nich odnosi się do: zarządzania bazą przetłumaczonych segmentów (Pamięć Tłumaczeniowa), terminologią oraz statusem tłumaczonych segmentów.

Ważna jest również możliwość precyzyjnego określenia metod i warunków, przy pomocy których bazy tłumaczeniowe będą wspomagać proces tłumaczenia, pozwalając użytkownikowi na precyzyjne dostosowanie narzędzia CAT do bieżących potrzeb.

Obsługiwane formaty

Slavis wybrał SDL Studio oraz Star Transit XV, ze względu na obsługiwane formaty:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft PowerPoint
 • QuarkXpress
 • Adobe PageMaker
 • Adobe InDesign
 • Adobe FrameMaker

Oba narzędzia CAT wydajnie obsługują formaty XML oraz HTML.

Wygoda pracy

Najnowsza wersja SDL Studio, jak i Star Transit XV / Next to narzędzia przeznaczone do zaawansowanego zarządzania projektami tłumaczeniowymi. Wspomagają proces tłumaczenia, zarządzanie tłumaczeniami (Pamięć Tłumaczeniowa) oraz terminologią i informacjami związanymi ze statusem tłumaczeń. Gromadzą również dane klientów, przetłumaczone dokumenty oraz dostawców tłumaczeń. Oba programy CAT umożliwiają statystykę tłumaczeń.

Dostęp do wszystkich informacji jest łatwy i wygodny, tak jak wykonanie każdej czynności związanej z procesem tłumaczenia oraz zarządzaniem projektami. Aby sprostać wymaganiom każdego projektu, Slavis wybrał dwa narzędzia CAT: SDL Studio 2015 oraz Star Transit XV / next.

 

Jeśli szukasz tłumaczeń certyfikowanych poprzez ISO, nie zwlekaj! Skontaktuj się teraz z naszym Biurem Tłumaczeń i skorzystaj z najlepszej oferty!